Dante Pettis Womens Jersey  DO және DOES ережесі - Ағылшын тілі грамматикасы | Ағылшын тілін үйрену

DO және DOES ережесі — Ағылшын тілі грамматикасы

Ағылшын тілі грамматика ережелері

Жалпы ағылшын тілінде сұрақ қою үшін Do және Does сөздерін қолданамыз.

Хабарлы сөйлем: You speak Spanish. Сен испанша сөйлейсің.
Сұраулы сөйлем: Do you speak Spanish? Сен испанша сөйлейсің бе?

Сұраулы сөйлем жасау үшін хабарлы сөйлемнің алдына DO сөзін жалғадық. Do сөзін I, you, we немесе they сөзін кездескенде қолданамыз.

Хабарлы сөйлем: He speaks Spanish. Ол испанша сөйлейді.
Сұраулы сөйлем: Does he speak Spanish? Ол испанша сөйлей ме?

Бастауыш he, she немесе it болғанда, сұраулы сөйлем жасау үшін DOES сөзін сөйлемнің алдына қоямыз.

ЕСКЕРТУ: Do не Does сөзін сұрақ жасау кезінде  To Be немесе Модальді етістікте қолдануға болмайды (can, must, might, should etc.)

 

questions-do-does

Do және Does сөзінің сұраулы сөйлемдегі орын тәртібі

Do/Does Бастауыш Етістік Сөйлемнің жалғасы
Do I / you / we / they have / buy
eat / like etc.
cereal for breakfast?
Does he / she / it

 

Do және Does сөзіне мысалдар:

  • Do you speak English?
  • Does John speak French?
  • Do we have time for a quick drink?
  • Does it rain a lot in the South?
  • Do they want to come with me?
  • Does she like chocolate?

 

Do және Does сөзінен басталатын сұраққа қысқа жауап беру

Сұрақтар Болымды,

қысқа жауап

Болымсыз,

Қысқа жауап

Do you speak English? Yes, I do. No, I don’t.
Do I need a dictionary? Yes, you do. No, you don’t.
Do you both speak English? Yes, we do. No, we don’t.
Do they speak English? Yes, they do. No, they don’t.
Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn’t.
Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn’t.
Does it have four legs? Yes, it does. No, it doesn’t.

Егер сұрақта who, when, where, why, which немесе how сұрау есімдіктері бар болса, оған жоғарыдағыдай қысқа жауап беруге болмайды.

 

Do және Does сөзінен жасалған сұраулы сөйлемдегі сұрау есімдіктері

Сұрау есімдіктері Do/Does Бастауыш Етістік
What do you have for breakfast?
What does she have for breakfast?
Where do you live?
When do you study?
How do you spell your name?

 

Share

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.