Жиілікті білдіретін сөздер (Adverbs of Frequency)

adverbs-frequency

Бір істі қаншалықты жиі орындайтынымызды білдіру үшін мына сөздерді қолданамыз, оларды қазақ тілінде үстеулер деп атайды:

 

Жиілік Сөздер Мысал
100% Always — әрқашан always go to bed before 11 p.m.

Мен әрқашан ұйқыға 11-ге дейін жатамын.

90% Usually — әдетте usually have cereal for breakfast.

Мен әдетте таңғы асқа ботқа жеймін.

80% normally / generally — жалпы normally go to the gym.

Мен жалпы жаттығу залына барамын.

70% often* / frequently — жиі often surf the internet.

Мен интернетте жиі шарлаймын.

50% Sometimes — кейде sometimes forget my wife’s birthday.

Мен кейде әйелімнің туған күнін ұмытамын.

30% Occasionally — анда-санда occasionally eat junk food.

Мен андасанда фаст-фуд жеймін.

10% Seldom — сирек seldom read the newspaper.

Мен газетті сирек оқимын.

5% hardly ever / rarely – өте сирек hardly ever drink alcohol.

Мен ішімдікті өте сирек ішемін.

0% Never — ешқашан never swim in the sea.

Мен ешқашан теңізде жүзбеймін.

 

Бұл сөздер негізгі етістіктің алдында тұрады:

 

Subject + adverb + main verb
always remember to do my homework.
He normally gets good marks in exams.

 

Бұл сөздер to be етістігінен кейін тұрады:

Subject + to be + adverb
They are never pleased to see me.
She isn’t usually bad tempered.

 

Егер көмекші етістікті қолдансақ (have, will, must, might, could, would, can, etc.), бұл сөздер көмекші етістік пен негізгі етістіктің ортасында тұрады.

Subject + auxiliary + adverb + main verb
She can sometimes beat me in a race.
would hardly ever be unkind to someone.
They might never see each other again.
They could occasionally be heard laughing.

 

Мына сөздерді сөйлемнің басында қолдануға болады:

 

Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally

 • Occasionally, I like to eat Thai food.

БІРАҚ мына сөздерді ешқашан сөйлемнің басында қолдануға болмайды:

Always, seldom, rarely, hardly, ever, never.

 

hardly ever және never сөздерін тек болымды сөйлемде қолданамыз:

 • She hardly ever comes to my parties.
 • They never say ‘thank you’.

ever сөзін сұрақ қойғанда және болымсыз сөйлемде қолданамыз:

 • Have you ever been to New Zealand?
 • I haven’t ever been to Switzerland. (The same as ‘I have never been Switzerland’).

 

 

Егер жиілікті нақты айтқымыз келсе, онда мына сөздерді қолдану керек:

 • every day — күн сайын
 • once a month – айына бір рет
 • twice a year – жылына бір рет
 • four times a day – күніне төрт рет
 • every other week – әр апта сайын
 • daily – күн сайын
 • monthly – ай сайын

 

Share

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.